5.10.10

Falles amb noms franquistes a Gandia: alguna cosa més que noms


Del tot han resultat infructuoses les campanyes cíviques i les suggerències benintencionades de la Junta Local Fallera perquè quatre comissions de la ciutat de Gandia prescindisquen de les antigues denominacions franquistes (Màrtirs, Lluís Belda, Exèrcit Espanyol i José Antonio !).
Però no es tracta d'un simple problema d'ignorància o de manca de pressupost, ja que com s'argüeix, calen diners per fer els canvis aprovats per la legislació sobre la memòria històrica. I no és aquest simple problema perquè molts de nosaltres hem comprovat any rere any crítiques obscenes des d'aquestes falles als col•lectius i associacions cíviques valencianistes de la ciutat.
És així com en trobem clarament davant d'un problema ideològic que molts anys de democràcia descafeïnada no han aconseguit esborrar. La pervivència d'aquests noms no és només un insult a les generacions que lluitaren i moriren per la democràcia, sinó que és una ofensa per a tots els valencians i valencianes.
Gandia encara està lluny de tindre un model de falles plenament crític amb la realitat política, però aquestes actituds retrògrades i reaccionàries només fan que allunyar al poble de les falles i del seu moviment associatiu, de gran potencial però de vegades mal aprofitat des del punt de vista del progrés i la convivència.
Per això, Independentistes de la Safor, exigeix la redenominació del nom d'aquestes falles per altres populars, com el Prado, el Jardinet, etc., i que són justament els més coneguts pels gandians i gandianes.